Mwaka Mpya Na Malengo Mapya

Mwaka mpya ni wakati wa kuweka malengo na kuazimia kufanya mabadiliko chanya katika maisha yetu. Iwe unatarajia kuokoa pesa zaidi, au kuishi maisha ya kuwajibika zaidi kifedha, kuna sababu nyingi nzuri za kufanya mpango na kushikamana nao.

Tunzaa ni jukwaa linaloweza kukusaidia kufikia malengo yako ya kifedha. Kwa wale ambao hawajui, Tunzaaa ni jukwaa ambalo hukuruhusu kununua bidhaa na kuilipia kiddogo kidogo, badala ya kuilipia yote mara moja.

Hivyo basi, kwa nini ufikirie kutumia tunzaa kwa malengo yako ya mwaka mpya? Hapa kuna baadhi ya sababu chache:

  1. Tunzaa hukuruhusu kufanya manunuzi bila kuingia kwenye deni: Ukiwa na Tunzaa, sio lazima kuchukua mkopo. Badala yake, unaweza kufanya malipo kidogo kidogo kwa muda usiozidi miezi sita, hii inaweza kusaidia hasa ikiwa unafanya kazi ili kulipa deni au kuongeza akiba yako,ambapo inaweza kuwa rahisi kwenye bajeti yako.

Kwa hivyo ikiwa unaweka malengo ya kifedha kwa mwaka mpya, zingatia kutumia Tunzaa ili kukusaidia kuyatimiza. Kwa kufanya manunuzi mahiri, yanayofaa bajeti na kuyalipia kidogo kidogo, unaweza kudhibiti fedha zako na kufanyia kazi maisha unayotaka.

Imeandikwa na Anthonia Koba na kuhaririwa na David Shughuru.

--

--

Tunzaa is a fintech product that improves financial habits of everyday Africans through gamification with a marketplace for goods & services.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tunzaa

Tunzaa is a fintech product that improves financial habits of everyday Africans through gamification with a marketplace for goods & services.